Realitná kancelária, ktorá je tu len pre Vás...

Realitná kancelária

Profi Reality s.r.o. 

Kancelária : Dunajská Streda
                        Ružová 265

Telefón:        +421 918 875 869

e-mail:           profireality-ZVNC-profirealitysro.sk

web:                http://www.profirealitysro.sk

Sídlo s.r.o. : Blažov 123
           929 01 Kútniky

IČO:              4811269

Zapísaná: 
Obchodný register Okresného súdu Trnava, Odd.:Sro, vložka 35755/T.