Realitná kancelária, ktorá je tu len pre Vás...

Ponúkame kompletný právny servis a odborné poradenstvo spojené s prevodom nehnuteľností

Ponúkame Vám: 

  • Profesionálne vypracovanie zmluvnej dokumentácie súvisiacej s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, a to najmä : zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, kúpnych zmlúv, darovacích zlúv, dohôd o vyporiadaní vlastníctva, nájomných zmlúv a zmlúv o zriadení vecného bremena a iných podľa Vašich  požiadaviek
  • Vypracovanie návrhov na vykonanie zápisov do katastra nehnuteľností, a to aj formou „Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad (zľava na kolkoch)"
  • Poskytovanie právnych rád v oblasti občianskoprávnych vzťahov, obchodných vzťahov, ďalších špecifických vzťahov súvisiacich  s nehnuteľnosťami (napr. otázky podielového a bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľností, nájomné vzťahy, vlastníctvo bytov a nebytových priestorov)
  • Vysporiadanie „ nezapísaných „ nehnuteľností a ich zápis na list vlastníctva
  • Oceňovanie nehnuteľností na účely dedičského konania a iných konaní
  • Riešenie exekúcií a iných tiarch
  • Vypracovanie podaní a poskytnutie kvalifikovaného zastúpenia  v katastrálnom konaní.

 

  • Pre klientov realitnej kancelárie poskytujeme tieto služby ako aj  právny servis zdarma, pre ostatných cena dohodou.